Astma en COPD handboek, derde herziene druk

Een leidraad voor zorgverleners die direct betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met astma en COPD. Onder redactie van dr. A.P.E. Sachs en prof.dr. P.N.R. Dekhuijzen.


Deze serie boeken op handzaam formaat bestaat inmiddels tien jaar en is geschreven door specialisten en huisartsen. De boeken geven voor specialisten en huisartsen een beknopte praktische leidraad van verschillende ziekteaandoeningen.