Hartfalen handboek en cd-rom, derde herziene druk

Praktische handleiding hartfalen voor assistenten cardiologie en interne, en voor cardiologen en geïnteresseerde internisten. Onder redactie van de Werkgroep Hartfalen NVVC.


Deze serie boeken op handzaam formaat bestaat inmiddels tien jaar en is geschreven door specialisten en huisartsen. De boeken geven voor specialisten en huisartsen een beknopte praktische leidraad van verschillende ziekteaandoeningen.