Restless legs syndroom

Bespreking van recente ontwikkelingen in de behandeling van het restless legs-syndroom. Auteur: dr. M. Aramideh


APP staat zowel in nauw contact met de wetenschap, als met degenen die onze ideeën en wensen vertalen in creatieve en kwalitatieve uitgaven.