Cystic fybrosis en fysiotherapie

Dit boek geeft een beeld van de fysiotherapeutische begeleidings- en behandelingsmogelijkheden in de Nederlandse CF-centra en dient als naslagwerk. Het is geschreven voor mensen met CF, hun ouders en verzorgers. Onder redactie van de Nederlandse Cyctis Fibrosis Stichting (NCFS) en de werkgroep ‘Fysiotherapie en CF' van het KNGF. Deze uitgave is gratis opvraagbaar bij het bureau van de NCFS in Baarn.


Wij verzorgen brochures en boeken die speciaal voor patiënten geschreven zijn, in samenwerking met specialisten, huisartsen, verpleegkundigen, ziekenhuizen, verenigingen, werkgroepen en ervaringsdeskundigen.