80 vragen over kanker en seksualiteit

Deze uitgave is bedoeld als hulpmiddel voor patiënten bij het vinden van antwoorden op vragen die betrekking hebben op kanker en seksualiteit. Onder redactie van mw. C. Eeltink en mw. D.E.E. Hahn. In 2009 heeft Corien Eeltink voor deze uitgave de European Oncology Nursing Society's Excellence in Patient Education Award gekregen. Dit boekje is gratis verkrijgbaar bij het informatiecentrum en diverse oncologische afdelingen van het VUmc en het informatiecentrum van het Anthonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis.


Wij verzorgen brochures en boeken die speciaal voor patiënten geschreven zijn, in samenwerking met specialisten, huisartsen, verpleegkundigen, ziekenhuizen, verenigingen, werkgroepen en ervaringsdeskundigen.