Vakbladen


Enkele voorbeelden zijn:

Angiogenese Journaal

Het vakblad Angiogenese Journaal ‘vertaalt' kennis op het gebied van angiogenese naar de klinische praktijk aan de hand van actuele artikelen. Tevens is de website www.angiogenesejournaal.nl aan deze publicatie gekoppeld.